• Tor Inge Jøssang

Magnhild startet rassikring ved Tysdalsvatnet

Samferdelsminister Magnhild Meltveit Kleppa klatret inn i gravemaskinen og startet utbyggingen av ny tunnel langs Tysdalsvatnet, en av Vestlandets mest rasfarlige strekninger.