• Stavanger universitetssjukehus sliter med plassen. De to sengepostene på kreftavdelingen har de siste årene hatt et gjennomsnittlig belegg på 113 prosent.

Kreftavdelingen er stappfull

Sykehusledelsen er ikke enig i at bemanningen på kreftavdelingen går på forsvarligheten løs, men medgir at kapasiteten er sprengt.