POT seiler mot juridisk havari

Dersom gårsdagens beslutning i Oslo forhørsrett blir stående, vil POT neppe få anledning til å bruke noe av det beslaglagte materialet i en eventuell rettssak mot Stein Viksveen. Sannsynligvis vil POT ikke engang få se materialet igjen. Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad var så redd for akkurat den kjennelsen som forhørsretten avsa i går at han i retten sist onsdag forhåndsvarslet at et slikt utfall ville bli anket til lagmannsretten.