Forhørsretten: Viksveen-beslagene gjort på ulovlig måte

Ifølge Oslo forhørsrett har Politiets overvåkingstjeneste (POT) benyttet seg av en ulovlig fremgangsmåte for å gjøre beslag i Viksveen-saken. Inntil videre beholder retten derfor beslagene.