• Tidlegare ordførar Terje Mjåtveit meinte kyrkjegarden ville liggja lunare og betre på austsida av Nærbø gamle kyrkje. Reidun Gudmestad

Nærbø-gravplass skal drøftast igjen

Kor går Hå kommune? Høyringsrunden for kommuneplanen er i gang. No skal folk og etatar seia sitt om forslaget.