Mangler penger til reisen

«Manu Nui» skulle seilt for fire uker siden til Cook Islands, men rederen mangler penger til diesel og mat. Mannskapet på 10 er optimister og håper på hjelp fra gode krefter i Norge.