Ja til 50 flyktninger

Sandnes kommune vil ta imot 50 flyktninger i 2001. I august ba Utlendingsdirektoratet (UDI) kommunen om å bosette 100 flyktninger, men administrasjonen foreslår det halve.