Behandling av Saudautbygging utsatt

Etter planen skulle fylkesutvalget behandle saken om Saudautbyggingen i dag. Den ble imidlertid utsatt til neste møte 28. september.