Forsand sier ja takk

Det er langt vanskeligere å håndtere barnevernssaker i små kommuner enn i store, mener Elsa Løland, sosialleder i Forsand kommune.