Ville helst hatt ro

Jeg tar til etterretning hvis noen ønsker en ny runde om målform, men jeg er lite glad for det, sier leder av foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Sviland skole, Geir Ingvald Svihus.