Sevland advarer mot flyavgiftene

De høye flyavgiftene forverrer kon— kurranseevnen for flytrafikken og kan føre til reduksjon i rutetilbudet.