Dragkamp om Breiavatnet

Ikke rør Breiavatnet, er budskapet fra høringsinstanser til den nye byparken. Men parksjefen tilbakeviser argumentene.