Dette har SV foreslått

GENERELT: Nodhagen selges ikke. Kostnad: Inntektstap. Støtte: 4 av 15.