• Dersom Gjesdal skal få en tverrforbindelse fra E 39 til Jæren med tunnel under Midtfjell, utbyggingsområdet vest i Ålgård, må den sannsynligvis finansieres av et eget bompengeprosjekt. Østerhus Tomter

Gjesdalfolk må selv betale for tunnel

Tungtrafikken sliter Ålgård sentrum. Utbedring av Buevegen og ny vei fra Bråstein til Foss-Eikeland vil lette situasjonen, men tunnel til Jæren må gjesdalbuen betaler selv.