Vil hjelpe risikoutsatte

Flere stortingspolitikere mener Kampen-saken avdekker at risikoutsatte voksne ikke har sterkt nok rettsvern i Norge. — De svakeste risikerer å falle helt gjennom, sier Kari Kjønaas Kjos (Frp).

 • Hans Petter Aass
  Journalist
 • Thomas Ergo
  Journalist
Publisert: Publisert:

Statsrådsaktuelle Kari Kjønaas Kjos (Frp) Foto: Ukjent

iconDenne artikkelen er over syv år gammel

— Dette er en utrolig stygg sak. Jeg har spesielt lagt merke til Aftenbladets liste over 18 forhold som gikk galt forut for dødsfallet. Mye gikk galt i Kampen-saken. Hadde jeg vært kommunepolitiker, hadde jeg forlangt en gjennomgang av saken for å lære. Det burde vært gjort for lenge siden, sier Kari Kjønaas Kjos, som av flere medier utpekes som høyaktuell som statsråd, når regjeringskabalen offentliggjøres onsdag denne uka. Kjos er medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité. Til Aftenbladet sier hun at det ennå ikke er bestemt hvem som blir statsråder.- Først da jeg leste Aftenbladets artikler om saken denne høsten, skjønte jeg hvor alvorlig den er, sier Kjønaas Kjos, og fortsetter:

— På generelt grunnlag er det åpenbart at det er svakheter i systemet. Det kan være vanskelig å slå alarm, for mange er redd for å gjøre feil. Og det skal heller ikke være lett å invadere menneskers privatliv. Tvang kan være et overgrep. Kampen-saken inneholder mange elementer som viser hvor vanskelig dette er. Dette er også en grunn til at det er fornuftig å gå grundig inn i saken, sier Kjønaas Kjos.

I slutten av september foreslo eksperter fra Stiftelsen SOR og Nordlandssykehuset tre konkrete tiltak de mener kan styrke rettssikkerheten til risikoutsatte voksne:

** Å la fylkesmannsembetene være koordinerende instanser som sikrer at bekymringsmeldinger om risikoutsatte voksne følges opp av politiet eller hjelpeapparatet. Systemet - et slags voksenvern - er blitt praktisert i England siden 2000. ** Å utrede loven om tvang og selvråderett, med tanke på å rette opp i uklarheter og svakheter.

** Å opprette regionale døgnposter der risikoutsatte voksne kan utredes med tanke på hjelpetiltak, selv om de ikke kvalifiserer til innlegging etter f.eks. loven om psykisk helsevern.

Positiv til forslagene

— Dette fremstår som tre gode forslag, og jeg stiller meg ikke avvisende til noen av dem. Dette er helt klart noe vi vil følge opp overfor Stortinget. Det er helt nødvendig å sikre rettighetene og tryggheten til dem som ikke er i stand til å ta vare på seg selv, sier Kjønaas Kjos.

I Kampen-saken hadde flere av de involverte hatt befatning med barnevernet.

— Det betyr at de ikke har hatt sterke pårørende til å stille opp for seg. Det i seg selv burde sette kommunen i sterk beredskap. De som har sterke pårørende kjemper seg til hjelp. De svakeste risikerer å falle helt igjennom.

— Vi står overfor en gruppe mennesker som trenger flere typer bistand. Kanskje kunne tverrfaglige team fanget opp dette? Det er ikke lovpålagte i dag. Rettsvernet er ikke sterkt nok for denne gruppen, sier Kjønaas Kjos, og nevner at Frp tidligere har foreslått et eget ombud for utviklingshemmede.

Vil forebygge tragedier

— Vi må være villige til å prøve det vi kan for å unngå tragedier som Kampen-saken, sier Olaug Bollestad (KrF), som nylig ble valgt inn til Stortinget.

Nyvalgte Olaug Bollestad (KrF) lover å forfølge saken Foto: Carina Johansen

Hun mener forslaget om voksenvern er godt, og heller ikke fremstår som dyrt. ’

— Vi kan ikke ha et lovverk og et regelverk som hindrer gode tiltak. Om det er slik at lovteksten oppfattes som utydelig, bør vi gjøre noe også med dette, sier Bollestad, og lover å følge opp saken i Stortinget.

Også Tore Hagebakken (Ap) er positiv til ekspertenes forslag.

— Vi som representerer det offentlige må gå sammen for å forebygge slike forferdelige hendelser, sier han.

Tore Hagebakken (Ap) har lenge engasjert seg for utviklingshemmedes rettssikkerhet

— Kanskje har vi for høy terskel i forhold til sanksjoner mot kommuner som ikke følger dette området ordentlig opp, og særlig der påpekte mangler ikke følges opp etter tilsyn. Vi må ta grep og se på hvilke virkemidler som skal til for å kunne takle dette bedre. Kanskje bør vi også lage tilsyn som blir mer læringsorientert. Da må tilsynsmyndighetene gjøre grundige analyser, få til større grad av dialog og ikke bare peke på avvik. I mangel av et bedre ord, kan jeg gjerne kalle det for innovative tilsyn, sier Hagebakken.

LES OM KAMPEN-SAKEN:

Les også

 1. Slår alarm om systemsvikt

 2. Mener voksenvern kan redde liv

 3. Lokalpolitikere flest vet lite om utviklingshemmede

 4. Hva gikk galt i Kampen-saken?

 5. Fylkesmannen skal granske Kampen-saken

 6. Varsler unnskyldning fra kommunen

 7. Vil ha Kampen-kommisjon

 8. Tar ikke selvkritikk

 9. Ap vil ikke at politikerne skal slippe unna ansvaret

 10. Sikkerhetsekspert kritisk til tilsynsmyndighetene

 11. Fikk ikke vite at Jonny ville ha hjelp

 12. Fylkeslegen avventer tilsynssak

 13. Jonnys foreldre stoler ikke på kommunen

 14. Kampen-tragedien: Ekspert advarer mot å la kommunen granske seg selv

 15. Ble varslet om frykt for drap i 2011

 16. Åpner for mer tvang overfor de farlige

 17. FrP krever granskere utenfra

 18. Kommunen må granske seg selv etter Kampen-saken

 19. - Kunne avverget tragedien

 20. Kommunen vurderte aldri tvangstiltak

 21. Håpet på hjelp til det siste

 22. Varsler etterspill i Kampen-saken

 23. Kommunen vil ikke granske Kampen-saken

 24. Jonnys sjanser

Publisert:
 1. Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Politiet ønsker tips om brann utenfor kommunehuset i Randaberg

 2. Ordførerne har tre alternativer

 3. En sankthansfest som før i tiden

 4. Én person fraktet til SUS etter brann i Verven-blokk

 5. – Dette finner vi oss ikke i

 6. Britney Spears: – Jeg fortjener å få et liv