• Solveig Horne (Frp) har ingen planer om å delta i 8. marstog selv om hun er likestillingsminister. Carina Johansen

Skyteskiver boikotter kvinnetog

Likestillingstoppene Solveig Horne (Frp) og Tina Bru (H) nekter å gå i 8. marstog. Fin anledning til å markere regjeringens U-sving for likestilling, mener Ap.