• De slovakiske tunnelarbeiderne er kommet over 200 meter inn i fjellet. Jens Petter Holmsen, Statens vegvesen

Utforbakke for Ryfast

Litt forsinket er Ryfast på vei ned i dypet. Tunnelen er kommet under havets overflate.