Riksvei 44 stoppet venter nye regler

Nye riksvei 44 i Sandnes blir trolig ikkeferdig før i 2005. Dermed blir også godsterminalen i Ganddal utsattett år.