Bølger kan true Høgsfjord-røret

Kraftige undervanns— bølger kan være etspøkelse for Høgsfjord- røret, mener professor John Grue vedUniversitetet i Oslo.