Traktorar slepp bompengar

Traktorar skal kjøra fritt gjennombom-pengeringen. Time— lensmann Geir Magne Aanestad trur likevelikkje at traktorkøyringa på jærske vegar vil auka mykje.