Sjuk av Vigre-skogen?

Kan sjukdommen skuldast stråling fråradiosendaren i Vigre-skogen, undrast nabo til skogen, AnnyVigre.