Fregatt kan bli flytende museum

Den utrettelige ildsjelen for sjømilitærhistorie, kommandørkaptein Svein Carl Sivertsen vil ha fregattenKNM «Stavanger» som museum i havnen.