Jente fengsles for tredje volds-tilfelle

I Jæren herredsrett er en 18 år gammel stavangerjente dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for legemsfornærmesle under særdeles skjerpende omstendigheter, på grensen til mishandling.