Kjappere drosjer

Sandnes Taxisentral har nå et par måneder bak seg med nytt datasystem på terminalen. Etter innkjøringsperioden er trafikkformidlingssystemet nå innkjørt og fullt ut operativt.