• Kystlynghei er en sterkt truet kulturmarkstype. Nå kan også tilskudd som er viktige for bevaring av kystlynghei være truet. SOLVEIG PAULE

- Tilskuddskutt i jordbruksoppgjøret vil ramme vern av kystlynghei

Kystlynghei og annen sterkt truet kulturmark som er avhengig av frivillig skjøtsel, kan bli rammet av forenklinger og kutt i jordbruksavtalen.