Legevakten

Legevaktsjef Kjell Samuelsen svarte 15. april på mitt innspill om legevakten i Stavanger.