• Ingeborg Nærland Skjærpe i full julesang sammen med Sonja Kyllingstad (t.h), Alv Eiane, Arne Tjetland. Nede i høyre hjørne sitter Oddny Gilje. Kristina Zimmer

Her får de eldre håndfast mimre-hjelp

Gamle lamper, leker og redskap hjelper eldre med demens å huske. På Limagarden i Gjesdsal trenes hjernen gjennom mimring.