• De mest sentrumsnære alternativene er Ankerkvartalet og Herbarium, som begge nå er godkjent for utbygging FOTO: illustrasjon: Øgreid Eiendom

Statsbygg ser på sju nye Tinghus-tomter

Statsbygg har hanket inn til sammen sju alternativer til Bekhuskaien som tomt for nytt tinghus i Stavanger.