• Bevegelseshemmede Jan Harald Tandervold synes EuroPark behandler ham dårlig når de gir han bot for å parkere der andre biler få stå gratis i opptil to timer. Marie Von Krogh

Handikapptillatelsen holdt ikke til gratisparkering

Bevegelseshemmede Jan Harald Tandervold synes det er urettferdig at han må betale 710 kr. i bot for 15. minutters parkering der andre får parkere gratis i to timer.