Slåsskamp i sentrum

Tre menn ble tvunget til å forlate sentrum.