• På kartet i informasjonsbrosjyren er flere gater utelatt.

Cruise-turister villedet av feilaktig kart

De ulike cruiserederiene deler ut egne misvisende og feilaktige kart til sine turister ved ankomst kaien i Stavanger. — Problematisk, mener reiselivsdirektør Ståle Brandshaug.