• To ungdommer ble hentet med Sea King-helikopter i Ådneram i dag. Rovernes Beredskapsgruppe

Konfirmanter i skibakkenhentes av Sea King

Et Sea King-helikopter er sendt til Ådneram skitrekk for å hente to ungdommer på konfirmantsamling.