Se film av privat E 39-forslag

Bjerkreimsbuen Rune Gjedrem har laget film om forslaget til vei mellom Ålgård og Søgne. Nå har han fått med seg en tung bakmann, tidligere fylkesmann Hjalmar I. Sunde.