Norge kan få boligminister

Byminister er et blindspor, men egen boligminister kan være aktuelt, mener Sps folk i regjering.