• Kraftlinjer som her frakter elektrisk energi fra en rekke ulike aktører. Lars Idar Waage

- Boligbyggelag må frigjøre seg fra Lyse

Sandnes Boligbyggelag burde gjøre mer for å sikre borettslagsbeboere billigst mulig strøm, mener sandnesmannen Torbjørn Vasstveit. Han vil løse båndene til Lyse.