Ti-linger født i blomsterkassen

Folk som kom til gudstjeneste i Imi-kirken i dag, fikk oppleve et lite under.