• Grannes skole har gjort en risikovurdering på bollesalg i friminuttet. FAU ba skolen om å vurdere om det utgjorde en kvelningsfare. Tommy Ellingsen

«FAU ber skolen ta en vurdering av denne bollerutinen»

Kan bollesalg på skolen utgjøre en kvelningsfare? er spørsmålet.