• Tor Jan Reke (H) og de andre politikerne i utvalg for arealsaker i Sola kommune, var heller ikke denne gangen helt fornøyde med administrasjonens arbeid med områdeplan for Sola sentrum. De vedtok å sende planen i retur, og håper samtidig at de får den raskt tilbake. FOTO: Cornelius Munkvik

Nytt Sola sentrum på vent

Politikerne i Utvalg for arealsaker (UFA) og administrasjonen var til tider oppgitte av hverandre under onsdagens behandling av områdeplanen for Sola sentrum.