• Tom Heradstveit flyr Boeing 737-fly for SAS med base på Sola.

Enighet med alle fagforeningene i SAS