Brøt seg inn og endevendte hus

Politiet melder om et grovt tyveri fra en bolig i Rugdeveien.