• Det skal lages en ny rundkjøring på riksvei 13 med avkjøring til Ryfast.

Første milliardjobb for Ryfast utlyst

Entreprenører fra hele Europa får anledning til å slåss om det første store Ryfast-oppdraget som ble lyst ut i dag.