Suldal eneste i minus

Suldal er den eneste kommunen i Rogaland som vil ha færre innbyggere i 2030 enn i dag. Men det er ikke stor nedgang, ifølge SSB.