• Tåler Ålgård et langt sentrumsområde på strekningen fra Storahuset til stadion?

Skal Ålgård bli elvebyen?

Dagens Ålgård er utflytende, uten noe skikkelig definert sentrum og med få boliger.