• Arkitekt Dag Strass fra Helen & Hard skal samarbeide med Kari Bergo fra Østengen & Bergo landskapsarkitekter om forslag til nye Ruten i Sandnes. Helen & Hard er ett av fem arkitektkontorer som deltar i konkurransen. Anders Minge

Ruten-utstilling i august

Hvordan skal det viktigste byrommet i Sandnes se ut i framtiden? I august får vi en pekepinn.