Maria Amelie utvises innen to uker

Maria Amelie skal transporteres ut av Norge innen to uker.