Disse var om bord på Wyvern

Wyvern gikk ned tidligere idag, men alle om bord ble reddet.