Kommune-politikerne ga blaffen i regjeringens satsing på de svakeste

Det skulle være regjeringens prestisjesatsing på en av samfunnets svakeste grupper. Men Kommune-Norges politikere har glimret med sitt fravær.

Audun Lysbakken hadde klokkertro på dialog med Kommune-Norge. Men kommunepolitikerne vendte ryggen til hans satsing på de svakeste.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ti år gammel

Høsten 2010 lanserte inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) sitt utviklings— og informasjonsprogram for mennesker med utviklingshemming. Prestisjeprosjektet ble lansert som regjeringens viktigste redskap for å blåse liv i Kommune-Norges tjenester til én av samfunnets svakeste grupper. At mange utviklingshemmede diskrimineres eller ikke får tjenester de har krav på, kommer ikke av mangel på lover, men at kommunene mangler kunnskap om lover og retningslinjer på feltet, mente regjeringen. Politikere og ansatte i Kommune-Norge ble dermed invitert til i alt fem regionale konferanser. Overskrift: "Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres!"

"Ansvarsreformen var viktig – men vi vil videre. Dette programmet viser veien fremover," sa Audun Lysbakken.

400 kommuner ga blaffen

Nå er alle konferansene gjennomført. Aftenbladet har gjennomgått hvor mange politikere som har vært bekreftet påmeldt. Og: Kun fire ordførere og fire varaordførere fra Norges 429 kommuner møtte selv opp for å lære mer om politikken for utviklingshemmede.

Det betyr at snaut én prosent av landets ordførere dukket opp.

Og kun 22 politikere var registrert påmeldt til konferansene. Antallet som møtte kan være noe høyere eller lavere.

Det betyr grovt sett at rundt 400 kommuner har gitt blaffen i å sende en eneste politiker for å lære hvordan avverge diskriminering av eller ivareta rettighetene til utviklingshemmede.

Sauda-ordføreren kun

Saudas ordfører Frode Sulen (Ap) var den eneste av 26 ordførere i Rogaland som dukket opp på Vestlands-konferansen i Bergen før sommeren.

Sauda-ordfører Frode Sulen

– Det er skremmende å høre at så få politikere i Norge er interessert i emnet. Dette handler om en gruppe i samfunnet som vi plikter å interessere oss for og ta vare på. Og jeg tror ikke grunnen til politikernes fravær, er at de er utlært på feltet, sier Sulen til Aftenbladet.

I Rogaland var i alt tre politikere registrert påmeldt. To fra Sauda og Sissel Stenberg (Frp) i Stavangers levekårsstyre. Styrets leder Kåre Reiten (H) var ikke der, selv om oljebyen har fått mye kritikk for sin politikk overfor utviklingshemmede. Reiten sier Stenberg ga styret et godt referat.

– Alle trenger ikke å dra på alle mulige konferanser. Det viktigste er at noen tar med seg essensen tilbake til oss andre. For i neste øyeblikk ringer jo dere journalister og spør hvorfor vi reiser så mye, sier Reiten til Aftenbladet.

— "Menigheten" som møtte

I alt 738 deltakere fra hele landet var bekreftet påmeldt på konferansene. Det inkluderer interesserorganisasjoner, forskere, foredragsholdere og arrangører. Flere påmeldte politikerne har verv i råd for funksjonshemmede eller likestilling.

Sissel Stenberg (Frp) var der. Stavangers levekårsdirektør Per Haar var der ikke - men sendte to ansatte.

"Mange av deltakerne bærer preg av å være en del av "menigheten". De som virkelig trengte kunnskapen, dukket ikke opp," sier en sentral kilde.

– Den manglende interessen bekrefter bare at vi er en svak gruppe, som ikke kan forvente at kommunepolitikerne får et eierforhold til eller solid kunnskap om feltet. Derfor trenger vi mer statlig styring enn de fleste andre grupper, sier Jens Petter Gitlesen, leder av Norsk forbund for utviklingshemmede.

Verken likestillings— og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) eller statssekretær Ahmad Ghanizadeh hadde anledning til å kommentere saken på fredag. Eks-statsråd og nå SV-leder Audun Lysbakken har ikke besvart Aftenbladets henvendelse.

FrP: Norge i dvaletilstand

Sissel Stenberg, som var den eneste Stavanger-politikeren som deltok, oppsummerer sine inntrykk etter konferansen slik:

— Det er trist å registrere at vi, hele landet er kommet så kort etter ansvarsreformen i 1991. Det legger et stort press på oss alle for å komme oss ut av dvaletilstanden. Det skal bli interessant å se regjeringens evalueringsmelding, som legges frem i 2013. Jeg frykter at mange kommuner ikke kommer vel ut av det. Alle politikere bør merke seg situasjonen, sier FrP-politikeren.

Sauda-ordfører Frode Sulen
Publisert: