• Jon Arild Svendsen, som er hovedtillitsvalgt i Rogaland Transportarbeiderforbund (NTF) hos Boreal Transport, har sett seg mektig lei på at bussjåfører henges ut på Kolumbus sine Facebook-sider. - Her må Kolumbus ta tak. Hvis ikke vil vi sende saken til arbeidstilsynet, sier Svendsen. Jon Ingemundsen

Bussjåfører blir syke av Kolumbus sine Facebook-sider

Facebook-sidene er helt utav kontroll, mener bussjåfører som krever at Kolumbus øyeblikkelig rydder opp.