Ja til øl og vin på Gullingen

Med stort fleirtal gjekk Suldal kommunestyre inn for å gi skitrekket på Gullingen skjenkeløyve.