• Denne eigedommen på Kyrkjøy i Finnøy er prisa til rundt 14 millionar kroner. Alle foto: Finn.no Heidi Hjorteland Wigestrand

Prisane til himmels i Ryfylke

Meklarar og husseljarar kan gå gode tider i møte i Finnøy og Ryfylke. Nyleg blei ein strandeigedom på Kyrkjøy lagt ut for sal for rundt 14 millionar kroner.